VPN и MAN (L2/VLAN, L3) услуги

Услугите са предназначени за бизнес клиенти, които разполагат с повече от един офис, имат нужда от свързаност с партньорски офиси или имат отдалечени работни места. Високото ниво на кодиране на данните при VPN услугата гарантира сигурността на изградената връзка.

Услугите се предоставят след изследване на нуждите на клиента и изграждане на цялостно решение с модерни технологии.

Какво ви предоставя услугата VPN?

 • Възможност за свързване на отдалечени офиси
 • Отдалечени работни места
 • Гарантирана сигурност при преноса на информация през интернет
 • Централизирано управление на трафика
 • Създаване на една обща мрежа – използване на общи информационни услуги
 • Външен достъп до корпоративната мрежа само от оторизирани лица

Какво ви предоставя услугата VLAN или MAN свързаност?

 • Използване съществуваща градска мрежа, оптични влакна под наем и пренос на данни от точка до точка.
 • Възможност за свързване на отдалечени офиси
 • Централизирано управление на трафика
 • Създаване на една обща мрежа – използване на общи информационни услуги
 • Свързаност на отделни Ethernet сегменти в едно цяло.

Населени места с покритие на VPN/MAN услуги:

гр. Плевен , гр. Свищов, гр. Белене, гр. Левски, с. Ореш, с. Деков, с. Новград, с. Ценово и близките до тях региони.

За да заявите посещение на мобилен търговски консултант на място във Вашия офис, моля попълнете информационните полета по-долу: