The Zone Fiber предлага цялостна поддръжка на софтуера и хардуера във Вашата фирма. Оптимизирайте разходите за поддръжка като възложите грижата за информационната система на нашият екип от професионалисти. Фирмата ни разполага с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на компютърните технологии.

  • Инсталиране на софтуерни продукти
  • Мониторинг на функционирането на хардуера
  • Бърза реакция при евентуални проблеми
  • 24/7 техническа поддръжка
  • Абонаментна и почасова поддръжка
  • Ежемесечна профилактика

За да заявите посещение на мобилен търговски консултант на място във Вашия офис, моля попълнете информационните полета по-долу: