• Проектиране на структурна кабелна система
  • Изграждане на кабелни трасета
  • Доставка на хардуер и софтуер
  • Инсталация на разпределителни шкафове и изводи
  • Монтаж на крайните точки
  • Аранжиране на комуникационните шкафове
  • Тестване на всички линии
  • Обучение на персонала за работа в мрежата
  • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка
  • Сертифициране на мрежи

За да заявите посещение на мобилен търговски консултант на място във Вашия офис, моля попълнете информационните полета по-долу: