Инфраструктурни проекти – завършени проекти

2005 – 2007г. – Изграден оптичен ринг на територията на град Свищов – дължина на трасето 22 км.

2008г. – Изграждане на сертифицирана от R&M индустриална оптична мрежа  в „Свилоцел“ЕАД, с обща дължина от 5 км.

2008г. – Изграждане на междуселищна оптична инфраструктура с обхват: гр. Свищов – индустриална зона Свищов – АЕЦ Белене  и площадка – гр. Белене – Административна сграда АЕЦ Белене.

2009г. – Внедряване на FTTH(Оптика до дома) в гр. Белене. Използваната технология е PON(Пасивна оптична мрежа)

2011 г. Изграждане на „Оптична кабелна линия (ОКЛ) Плевен – Белене“ – обща дължина на трасето 58615 м.

2012 г. Проект „Изграждане на далекосъобщителна инфраструктура – подземна тръбна мрежа на територията на гр. Свищов и землище гр. Свищов – обща дължина на трасето 2798 м.

2012 г. Изграждане на „Оптична кабелна линия (ОКЛ) Белене – Свищов“. Обща дължина на трасето 11251 м.

2012 г. изграждане на MAN мрежа Свищов-Белене-Плевен с дължина 70 км. – Възложител: Мобилтел ЕАД

2013 г. Изпълнител на проект „Оптична кабелна връзка на ОКЛ Плевен – Белене с базова станция „Гривица“ на Мобилтел ЕАД. Обща дължина на трасето 2435 м. Възложител Мобилтел ЕАД.

2013 г. изграждане МАН мрежа Никопол– Плевен. Дължина на трасето 39,5 км. – клиент Виваком

2013 г Изграждане на  „Оптична кабелна линия Червена – Овча могила – Царевец“ – обща дължина на трасето 29757 м.

2013 г. изграждане на FTTH мрежа на територията на гр. Русе. Дължина на мрежата 60 км.- клиент Мобилтел

2013 г. изграждане на FTTH мрежа на територията на гр. Плевен. Дължина на мрежата 48 км.

Охранителни системи - завършени проекти

2006г. – Интегрирана система за сигурност, защита от външни атаки, антивирусна защита на целият интернет трафик. Клиент – „НЕК” ЕАД клон АЕЦ БЕЛЕНЕ

2008г. – Проектиране, инсталиране и поддръжка на биометрична система за контрол на достъпа. Клиент – Риск Инженеринг АД

2009г. – Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на Свилоцел ЕАД

2009г.- Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Свищов

2009г. – Изградена IP охранителна сиситема за видеонаблюдение на стопански двор в с. Козловец. Системата е изградена от 42 IP камери

2009 – Изграждане на охранителна система в магазин БИЛА – гр. Свищов

2010 Изграждане на система за видеонаблюдение базирана на IP камери в кооперацията в с. Хаджи Димитрово

2011 – Изградена охранителна система базирана на IP камери Axis и периметрова охрана базирана на IR бариери. Обект фотоволтаичен парк 20 МВ с. Самоводене

2012 – Изградена охранителна система базирана на IP камери Axis и периметрова охрана базирана на IR бариери. Обект фотоволтаичен парк 20 МВ с. Златарица

2012 – Изградена охранителна система базирана на IP камери Axis и периметрова охрана базирана на IR бариери. Обект фотоволтаичен парк 8 МВ гр. Сливен

2012 – Изградена охранителна система базирана на IP камери Axis и периметрова охрана базирана на IR бариери. Обект фотоволтаичен парк 6 МВ гр. Пловдив

2012 – Изграждане на система за градско видеонаблюдение на територията на гр. Свищов