Инфраструктурни проекти – завършени проекти

  • Проектиране и изграждане на електронно-съобщителна инфраструктура – подземна кабелна мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на кв.Сторгозия и кв.Дружба в гр.Плевен. Дължина на трасето 29 000м /Клиент: Булсатком ЕАД/
  • Проектиране и изграждане на електронно-съобщителна инфраструктура – подземна кабелна мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на кв.Мара Денчева, гр. Плевен. Дължина на трасето 10 565м /Клиент: Булсатком ЕАД/
  • Проектиране и изграждане на електронно-съобщителна инфраструктура – подземна кабелна мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на гр.Търговище. Дължина на трасето: 18 900м /Клиент: Ево ООД/
  • Проектиране и изграждане на електронно-съобщителна инфраструктура – подземна кабелна мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на кв.Мара Денчева, гр. Плевен. Дължина на трасето: 7 565м /Клиент: БТК ЕАД/
  • Проектиране, изграждане, изстрелване, сплайсване на ОК, измерване и съставяне на измервателни протоколи на трасе ОКЛ гр.Плевен – гр.Белене в участъка гр.Плевен – разклон за гр.Белене и гр.Никопол. Дължина на трасето 41 600м /Клиент: БТК ЕАД/
  • Проектиране и изграждане на електронно-съобщителна инфраструктура – ОКЛ Свищов – Белене – Плевен. Дължина на трасето: 86 000м
  • Проектиране и изграждане на електронно-съобщителна инфраструктура – ОКЛ Свищов – Морава – Левски. Дължина на трасето: 55 000м
  • Проектиране и изграждане на електронно-съобщителна инфраструктура – подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на гр.Свищов. Дължина на трасето: 32 000м
  • Проектиране и изграждане на електронно-съобщителна инфраструктура – подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на гр.Белене. Дължина на трасето: 7 800м