Проектиране:

  • Проектиране на електронно-съобщителна инфраструктура: FTTH , FTTB, CaTv, LAN мрежи, безжични мрежи, охранителни системи, системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване
  • Кадастрално заснемане
  • Въвеждане в експлоатация

Изграждане на съобщителни мрежи:

  • Подземна инфраструктура – прокопаване на подземни канали и полагане на кабелите в тях в HDPE тръба или директно полагане на брониран кабел
  • Въздушна инфраструктура
  • Технология за изстрелване на кабели посредством въздушен компресор
  • Технология за безизкопно полагане на тръби и кабели чрез хоризонтално сондиране

Оптични кабели:

  • Изграждане на оптични мрежи
  • Измерване и сертифициране на оптични кабелни линии
  • Ремонт на оптични кабелни линии