Планове оптичен интернет

Предимства на технологията

Висока скорост и стабилност на връзката

Скоростта не намалява при засилен интернет трафик

Не се влияе от атмосферните условия

Не зависи от профилактиката на енергоразпределителните дружества

Сигналът е криптиран

Няма активни устройства /суичове/ между доставчика и абоната

Доставката на интернет и HD цифрова телевизия става по един кабел

Оптичен рутер от HUAWEI

Устройството разполага със 4 на брой 1000Mbit/s (Gigabit) порта