Оптичен интернет план INTERNET MANIA

Скорост Download 60 Mbps
Скорост Upload 60 Mbps
Метро скорост 1000 Mbps
Оборудване: WiFi рутер безплатно
Инсталация безплатно
Техническа поддръжка 24/7
Неограничен трафик да
Реален IP адрес да
Срок на договора 12 месеца
Месечна такса 21 лв.

Офертата е валидна при подписване на 12-месечен договор. Описаното оборудване се предоставя на клиента безплатно за срока на ползване на услугата.