Планове оптичен интернет

Карта на покритието

наличен обхват
в процес на изграждане
в процес на проектиране

Предимства на технологията

Висока скорост и стабилност на връзката

Скоростта не намалява при засилен интернет трафик

Не се влияе от атмосферните условия

Не зависи от профилактиката на енергоразпределителните дружества

Сигналът е криптиран

Няма активни устройства /суичове/ между доставчика и абоната

Доставката на интернет и HD цифрова телевизия става по един кабел