наличен обхват
в процес на изграждане
в процес на проектиране

Ако намирате адреса си в зелената част на картата, може да направите онлайн заявка на някой от пакетите по долу.