5=6 или 10=12

При предплащане на 5 месечни такси  получавате  1 безплатен месец!

При предплащане на 10 месечни такси получавате 2 безплатни месеца!

Доведи приятел

Доведи приятел  – получавате по 1 безплатен месец!

Всеки наш активен клиент може да получи подарък  1 безплатен месец за услугата, която ползва, ако доведе свой приятел и той стане нов клиент на TheZoneFiber . Новият клиент получава също 1 безплатен месец! Няма ограничение в броя на новите клиенти, които могат да бъдат доведени.