Вие може да подпишете договор за ползване услугите  на The Zone Fiber  на място в нашите офиси или в момента на инсталация на услугата като подадете заявка през сайта или като позвъните на телефон 070020220.

Инсталирането на услугата ще бъде извършено от наш екип в срок от 5 работни дни от заявяването на услугата.

Това можете да проверите като изпратите Запитване за покритие в раздел Покритие на интернет страницата ни, или като се свържете с наш служител на телефон 070020220.

GPON представлява пасивна оптична мрежа, която се състои от оптични кабели, достигащи директно до всеки клиент, като между доставчика и абоната няма активни устройства, т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването. Повече четете тук.

Няма ограничения в броя на компютрите, на които може да ползвате интернет във Вашия дом.

Това може да стане на място в нашия офис от наш служител. Преместването е възможно в случай, че новия Ви адрес е в района на покритие на мрежата на The Zone Fiber.

Месечната си сметка може да заплатите по един от следните начини:

  • В брой в офис на The Zone Fiber или на Easypay каса чрез Вашия клиентски номер
  • По банков път
  • Онлайн чрез bg
  • С дебитна/кредитна карта чрез POS терминал в офисите на The Zone Fiber

При неплащане на една месечна такса достъпа Ви до интернет услугата ще бъде автоматично прекратен. Услугата се активира след плащане на задължението.

Като клиент на The Zone Fiber Вие получавате безплатно за срока на договора безжичен Wi Fi рутер и ONT устройство, които подлежат на връщане при прекратяване на договорните отношения.

За да прекратите временно ползването на услугите ни, трябва да заявите това поне 30 дни предварително на място в офисите ни.