Инфраструктурни проекти

Проектиране:

 • Проектиране на електронно-съобщителна инфраструктура: FTTH , FTTB, CaTv, LAN мрежи, безжични мрежи, охранителни системи, системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване
 • Кадастрално заснемане
 • Въвеждане в експлоатация

Изграждане на съобщителни мрежи:

 • Подземна инфраструктура – прокопаване на подземни канали и полагане на кабелите в тях в HDPE тръба или директно полагане на брониран кабел
 • Въздушна инфраструктура
 • Технология за изстрелване на кабели посредством въздушен компресор
 • Технология за безизкопно полагане на тръби и кабели чрез хоризонтално сондиране

Оптични кабели:

 • Изграждане на оптични мрежи
 • Измерване и сертифициране на оптични кабелни линии
 • Ремонт на оптични кабелни линии

Завършени проекти

 • Над 300 км. проектирана и изпълнена оптична кабелна мрежа Плевен – Белене – Свищов – Левски – Павликени - Възложител СД “Зоната-Нацкови и Сие” и Мобилтел ЕАД
 • Над 30 проекта тип “последна миля” за присъединавяне на базови станции към оптични мрежи за Теленор България ЕАД.
 • Над 30 км. изградена газоразпределителна мрежа в полза на Черноморска Газова Компания ЕООД.
 • Проектиране и изграждане на оптична свързаност между нов ЦУА гр. Козлодуй до "АЕЦ Козлодуй".
 • Над 50 км. проектирана и изградена оптична мрежа за БТК ЕАД
 • Над 42 км. проектирана и изградена оптична мрежа за Булсатком
 • Над 40 км. изградена подземна оптична мрежа за А1 България ЕАД - Над 60 км. проектирана МАН мрежа за А1 България ЕАД.
 • Над 20 км. изградена подземна канална мрежа за Трансконтинентал Бизнес Консултинг ЕООД.
 • Над 20 км. изградена подземна канална мрежа за Ево ООД

Пренос на данни

Услугите са предназначени за бизнес клиенти, които разполагат с повече от един офис, имат нужда от свързаност с партньорски офиси или имат отдалечени работни места. Високото ниво на кодиране на данните при VPN услугата гарантира сигурността на изградената връзка.

Услугите се предоставят след изследване на нуждите на клиента и изграждане на цялостно решение с модерни технологии.

Какво ви предоставя услугата VPN?

 • Възможност за свързване на отдалечени офиси
 • Отдалечени работни места
 • Гарантирана сигурност при преноса на информация през интернет
 • Централизирано управление на трафика
 • Създаване на една обща мрежа – използване на общи информационни услуги
 • Външен достъп до корпоративната мрежа само от оторизирани лица

Какво ви предоставя услугата VLAN или MAN свързаност?

 • Използване съществуваща градска мрежа, оптични влакна под наем и пренос на данни от точка до точка.
 • Възможност за свързване на отдалечени офиси
 • Централизирано управление на трафика
 • Създаване на една обща мрежа – използване на общи информационни услуги
 • Свързаност на отделни Ethernet сегменти в едно цяло.

Софтуерна и хардуерна поддръжка

Предлагаме цялостна поддръжка на софтуера и хардуера във Вашата фирма. Оптимизирайте разходите за поддръжка като възложите грижата за информационната система на нашият екип от професионалисти. Фирмата ни разполага с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на компютърните технологии.

 • Инсталиране на софтуерни продукти
 • Мониторинг на функционирането на хардуера
 • Бърза реакция при евентуални проблеми
 • 24/7 техническа поддръжка
 • Абонаментна и почасова поддръжка
 • Ежемесечна профилактика

Охранителни системи

Извършваме цялостно проектиране, изграждане и сервизна поддръжка на системи за сигурност, както и доставка на оборудване. Компанията ни има над 10-годишен опит в областта на:

 • Видеонаблюдение – Аналогови и IP системи за видеонаблюдение; сертифицирани сме от водещи компании като –Axis Partner, “Рак“ ООД, Аxxon, Mileston
 • Контрол на достъпа и работното време – „Рак” ООД
 • Пожароизвестяване
 • Периметрова охрана – Сензорен кабел и Инфрачервени и микровълнови бариери
 • СОТ
 • GPS логистични системи

Структурни кабелни системи

 • Проектиране на структурна кабелна система
 • Изграждане на кабелни трасета
 • Доставка на хардуер и софтуер
 • Инсталация на разпределителни шкафове и изводи
 • Монтаж на крайните точки
 • Аранжиране на комуникационните шкафове
 • Тестване на всички линии
 • Обучение на персонала за работа в мрежата
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка
 • Сертифициране на мрежи